قرارداد طراحی سایت ، قرارداد نمای من

قرارداد طراحی سایت ، قرارداد نمای من

نمونه قرارداد طراحی سایت ، قرارداد نمای من در سایت قرار داده شده است تا مشتریان بتوانند نمونه دانلود کرده و به صورت کامل مطالعه کنند، قرارداد به منزله شرح حال وظایف طراح سایت و کارفرما می باشد تا نحوه پرداخت مبلغ از سوی کارفرما به مجری سازنده سایت و همچنین انجام وظایف از سوی پشتیبان سایت به عمل خواهد آمد.

به دلیل مشکلاتی که باعث نارضایتی و از بین رفتن اعتماد ، قرارداد بین طرفین تنها راهی میباشد که هر دو به اعتماد کامل رسیده و تا پایان انجام بندهای قرارداد هر دو طرف به وظایف خود عمل نمایند.

نمای من قراردادی تنظیم نموده است و می توانید از لینک زیر PDF را دانلود کنید.

دانلود نمونه قرارداد طراحی سایت | Download PDF Contract

 

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)