فیلم آموزش کار با سایت

فیلم آموزش کار با سایت

نمای من در زمینه طراحی سایت برای مشتریان عزیز خود این خدمت را ارائه میدهد ، بعد از اینکه پروسه طراحی سایت که شامل : جلسه > قرارداد > طراحی سایت > تحویل > آموزش حضوری به مرحله ای خواهیم رسید که مشتریان ممکن است به دلیل فرار بودن سایت مسائلی برای آنها بوجود آید و قسمت هایی از آموزش را فراموش کنند در این مرحله باید چه کرد؟

نمای من این موضوع را با فیلم آموزشی حل نموده است ، به این صورت که بعد از اینکه سایت به پایان رسید گروه نمای من اقدام به تولید فیلم آموزشی در کیفیت مطلوب نموده و تمام مراحل کار با سایت مورد نظر اعم از ورود ، تنظیمات سایت و … را مختص هر سایت با ظاهر ساخته شده انجام خواهد داد و فیلم آموزشی را بروی CD یا DVD رایت نموده تا از پاک شدن در طول سال های طولانی جلوگیری به عمل آید.

فیلم آموزش کار با سایت که ساخته خواهد شد طبق تجربیاتی که برای مشتریان گذشته ساخته شده است زمان های متفاوتی خواهد داشت که این زمان به میزان گستردگی آن بستگی دارد.

ساخت فیلم آموزشی برای سایت های دیگر

نمای من قادر به ساخت فیلم آموزشی برای سایت های از پیش ساخته شده می باشد، درخواست کنندگانی که قبلا توسط اشخاص دیگر سایتی برای خود خریداری نموده اند ولی در حال حاضر دسترسی به طراح کننده خود ندارند، نمای من این امکان را برای آنها فراهم نموده است که با دریافت مبلغی فیلم آموزش کار با سایت را تهیه نموده و تحویل آنها دهد.

در صورت درخواست با ما تماس بگیرید.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)